1399/06/16

محکومیت اقدام موهن نشریه اروپایی

رییس مجمع جهانی اهل بیت (ع) در واکنش به تهیه و انتشار مجدد کاریکاتور موهن پیامبر اکرم (ص) در برخی از کشور‌های اروپایی، این اقدام موهن و اسلام ستیزانه و نژادپرستانه را محکوم کرد.

محکومیت اقدام موهن نشریه اروپایی

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله الحکیم فی محکم کتابه المبین: (یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون) می‏ خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد کرد. «صدق الله العلی العظیم»

در پی اقدام شنیع وتوهین آمیزعناصرافراطی نژاد پرست و اسلام ستیز دراساءه ادب به قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان وتهیه وانتشارمجدد کاریکاتورموهن به پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) دربرخی از کشور‌های اروپایی خشم مسلمانان ونگرانی آزادگان جهان را برانگیخت

آن چه که تاسف و تاثرشدید جوامع انسانی واسلامی را برمی انگیزاند اقدام غیرحقوقی و غیر اصولی مقامات سیاسی و پلیس کشور‌های اروپایی مدعی حقوق بشروآزادی است که مجوز صدور تجمع برای نژادپرستان اسلام ستیز که ازهرگونه خرد، انسانیت و شعور اجتماعی بی بهره بوده را صادر وازافراطیون حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

متاسفانه این نخستین بار نیست که دراروپا نسبت به مقدسات اسلام و مسلمانان اهانت صورت می‌پذیرد، این اقدامات توهین آمیز وشنیع و ضد انسانی که برخلاف کنوانسیون‌ها و قوانین بین المللی واصل احترام به ادیان وهمزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان آسمانی صورت می‌گیرد خود توهین به همه پیامبران الهی وانسانیت وارزش‌های اجتماعی است و رخداد تکرار این اهانت‌ها و اقدامات نژاد پرستانه و اسلام ستیزانه دربرخی کشور‌های اروپایی که طبعا باعث جریحه دار شدن احساسات مسلمانان میشود، هیچگاه نمی‌تواند صرفا با استناد به اصل (آزادی بیان) صورت گرفته باشد.

چنین اقدامات اسلام ستیزانه وموهن، جهان اسلام را به این برداشت مهم راهنمایی می‌سازد که درپشت پرده این رفتار ها‌ی نژاد پرستانه توطئه‌های خطرناک نهفته است وحکایت ازیک نوع جنگ روانی آمریکا وغرب جنایتکارعلیه مسلمانان، جوامع اروپایی ومهاجرین می‌باشد.

این کارپلید وسخیف این بار در ایام سوگواری سرورآزادگان جهان وسرورشهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام وهم نسبت به عزاداران سید الشهداء درچند کشوراروپایی فضاحت بارتر و ننگین‌تر رخ نمود و خشم سراسری مسلمانان وآزادگان وپیروان ادیان الهی درجهان را برانگیخت.

متاسفانه سیاستمداران اروپا وغرب بنام آزادی یا مهرتایید زدند و یا از کنار آن بدون محکومیت و اقدام پیشگیرانه گذشتند، درحالیکه انکار هلوکاست دراین کشور‌های مدعی آزادی بیان (حتی در لفظ) توسط هرشخصی که باشد چند سال محکومیت زندان ومحرومیت ازبرخی خدمات اجتماعی بدنبال دارد، هنوز جهان اسلام محکومیت پروفسور روژه گارودی اندیشمند بزرگ فرانسوی را به دلیل افسانه خواندن هلوکاست فراموش نکرده اند. در حالی که رئیس جمهور فعلی این کشور در پاسخ به یک خبرنگار درلبنان که سوال کرده بود چرا اهانت (شارلی ابدو) در تهیه وانتشار کاریکاتور موهن پیامبراسلام را محکوم نکرده اید؟ پاسخ داد فرانسه یک کشورآزاد است واین کار شارلی ابدو در چارچوب آزادی بیان صورت گرفته است.

این دسته از سیاستمداران استعمارگر با زیر پا نهادن همه ارزش‌های اعلام شده خود و ادعا‌های پرزرق و برق و تکراری خویش مبنی بر پرچمداری تمدن و فرهنگ و احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی و باسوء تعبیر و تفسیر نادرست و فریبکارانه از آزادی بیان قلم و تمایل به حمایت از اقدامات نژاد پرستانه گروه‌های افراطی، بی لیاقتی و یک جانبه گرایی خود را برای رهبری جامعه خود و جهان نشان دادند.

مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) و بنیاد بین المللی عاشورا به عنوان دو نهاد بین المللی غیر دولتی که رسالت دفاع از اسلام این آیین آسمانی و مکتب اهل بیت و تحکیم مبانی دوستی و همزیستی مسالمت آمیز واحترام به فرهنگ ها، آداب ورسوم و باور‌های دینی به مقدسات پیروان ادیان مختلف را برعهده دارد چنیین اقدامات تفرقه افکنانه و نفرت برانگیز را شدیدا محکوم می‌نماید وازدولت و نهاد‌های امنیتی وانتظامی این کشور‌ها می‌خواهد تا هرچه سریعتر با لغو مجوزاین گونه فعالیت‌های غیرانسانی وغیرحقوقی از تشدید وخامت و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان درسراسرجهان جلوگیری نمایند.

همچنین مجمع جهانی اهل بیت وبنیاد بین المللی عاشوراء ضمن محکوم کردن مجدد این رویداد‌های تلخ و اسف بار موارد ذیل را مورد تاکید جدی قرار می‌دهد:

۱-از مقامات کشور‌های اسلامی درخواست می‌شود با توجه به حجم این توطئه ننگین و زینبار به محکوم کردن لفظی بسننده نکنند و تدبیر دقیق و موضعگیری اصولی در قبال اروپا اتخاذ نموده واقدامات بازدارنده سیاسی و حقوقی را اعمال کنند تا از تکرار این اقدامات ضد دینی علیه ساحت مقدس پیامبراسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) وقرآن مجید جلوگیری کنند.

۲- از سازمان همکاری کشور‌های اسلامی و اتحادیه بین المجالس اسلامی سریعا درخواست می‌شود با برگزاری نشست فوق العاده و اضطراری در برابر این اهانت ها‌ی آشکار و خلاف قانون، با صدور بیانیه و مصوبات حقوقی اقدامات پیشگیرانه و ترتیبات حقوقی لازم را برای طرح شکایت علیه جسارت کنندگان صادر ودولتمردان کشور‌های اروپایی را به اجرای آن ملزم سازند.

۳- ازعلمای اعلام ومراجع عظام، مفتی‌ها وروسای شورا‌های فتوایی، سازمان‌ها و مجامع حقوقی بین المللی و تمامی فرهیختگان، اندیشمندان، رهبران دینی و سیاسی استدعاء دارد تا ازجایگاه والای علمی و اجتماعی وامکانات و توانایی خود برای محکومیت این اقدامات خود سرانه واسلام ستیزانه اقدامات پیشگیرانه گوناگون نظیر روشنگری افکار عمومی، اعتراض به هرگونه اقدام اهانت آمیز به مقدسات دینی ادیان آسمانی دیگر مردم جهان و نیز دعوت از مردم ومسئولین دولتی، فرهنگی و دینی در اروپا جهت جلوگیری از این فجایع را بنمایند، وازهرطریق ممکن با صراحت و شدت تمام مخالفت خود با این اقدامات نابخردانه و غیر انسانی و ناشایست را با صدای بلند واقدامی تاثیر گذار اعلام نمایند.

(والذین سعوا فی ایاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم) سوره مبارکه حج آیه ۵۱ و آنان که در رد و انکار آیات ما سعی و کوشش کردند تا ما را به زانو درآورند آن‌ها اهل آتش دوزخند.

محمدحسن اختری
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشوراء
۱۵ شهریور ۱۳۹۹


خروج