1399/07/19

زیارت اربعین به صورت متمرکز در سراسر استان گلستان برگزار شد.+تصاویر

مراسم زیارت اربعین در گرگان از سیستم صوتی ثابت سطح شهر با دعوت از قاری و مداح در میدان شهرداری گرگان برگزارشد.

زیارت اربعین به صورت متمرکز در سراسر استان گلستان برگزار شد.+تصاویر


خروج