1397/09/25 :: ٠٩:٥٥                                                                                                                                                                                                    
خواب پریشان صهیونیست‌ها هرگز تعبیر نخواهدشد

خواب پریشان صهیونیست‌ها هرگز تعبیر نخواهدشد

سخنگوی وزارت امور خارجه به تازه‌ترین یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

خواب پریشان صهیونیست‌ها هرگز تعبیر نخواهدشد

به گزارش اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قاسمی در واکنش به تازه ترین یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی که انجام عملیات نظامی داخل مرزهای ایران را منتفی ندانست، گفت: گرچه رژیم فاسد و تجاوزگر صهیونیستی این مظهر اوهام، كینه و نفرت هرگز و هيچگاه جرات چنین اقدامی را نخواهد داشت، اما بیان چنین کلمات گستاخانه و شرم آوری از سر جهل یا هذیان توسط نخست وزیر رژیمی متجاوز، دانسته یا نادانسته تهدید یک کشور بزرگ و تاریخی به اقدامی نظامی تلقی می شود که قطعا در مجامع و نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد. وی ریشه و منشاء شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تجاوز و تهدید کشورهای منطقه خواند و افزود: در حالی که در دهه های گذشته این رژیم اصلی ترین عامل بر هم زدن ثبات و امنیت و منشاء انواع نزاع ها و جنگ و كشتار انسانها از هر قوم و ملیت و مذهبی در خاورمیانه بوده است به شکل خنده آوری و بی هیچ شرمی به دروغ برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می کند. قاسمی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر ایستادگی و دفاع شرافتمندانه مردم و گروههای مقاومت در سراسر منطقه احساس عجز و ناتوانی می کند باید به خوبی دانسته باشد که جمهوری اسلامی ایران از چنان توانمندی دفاعی ـ نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که تعبیر خواب های پریشان این كوته بینان كینه توز و جنگ طلب را چون همیشه ناممكن و آنان را از امكان بیان این یاوه گویی های بیمار گونه و مالیخولیایی پشیمان خواهد كرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ايران سرفراز و مقتدر با مردمانی خردورز و متكی به تاريخ و فرهنگی اصيل و با پيروی از تمامی تجارب تاريخی و با اعتقادی راسخ به تلاش برای مبارزه با تروريسم، تقويت صلح، ثبات و امنيت منطقه و ارتقای توسعه و رفاه، افكار و اميال شوم بدخواهان اين ملت و سرزمين پایا و پويا را بی اثر خواهد کرد.


خروج