1398/04/27 :: ١٠:٤٣                                                                                                                                                                                                    

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ویژه چهلمین سال تشکیل نماز جمعه برگزار شد.

این جلسه در محل شورای هماهنگی با حضور دستگاههای اجرائی برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ویژه چهلمین سال تشکیل نماز جمعه برگزار شد.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ویژه چهلمین سال تشکیل نماز جمعه در محل شورا ی هماهنگی  تبلیغات سلامی استان گلستان با حضور دستگاههای اجرائی استان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خروج