1398/08/08 :: ١١:٣٥                                                                                                                                                                                                    

سیزدهم آبان به مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت آزادانه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید به نماز بایستند.

یکی از روش های اساسی و مهم استکبار جهانی برای حفظ سلطه و برتری خود بر جهان و ادامه بقا و حیات خویش جلوگیری از پیشرفت ملت های مستضعف است

سیزدهم آبان به مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت آزادانه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید به نماز بایستند.

یکی از روش های اساسی و مهم استکبار جهانی برای حفظ سلطه و برتری خود بر جهان و ادامه بقا و حیات خویش جلوگیری از پیشرفت ملت های مستضعف است.در این جهت از انجام هیچ گونه اقدامی  اعم از جذب نخبگان کشورهای جهان سوم و یا کشورهای در حال پیشرفت، کارشکنی در برنامه های آنان، اعمال تحریم ها و محدودیت های بین المللی به بهانه های مختلف دریغ نمی ورزد. استکبار جهانی جهت دست یابی به اهداف شوم خود از زمینه ها و راهکارهایی نظیر ایجاد اختلاف بین مردم کشورهای مستضعف ترویج فساد و فحشا، منزوی کردن نیروهای کارآمد و متعهد و به کارگیری عناصر داخلی وابسته و روشنفکران غرب گرا استفاده می کند.

آرمان استکبار ستیزی انقلاب اسلامی ایران که برخاسته از تعالیم اسلامی است با وجود انبوه تبلیغات غربی به زودی جای خود را در میان ملتهای مسلمان و حتی غیرمسلمان باز کرد.روشنگری های حضرت امام خمینی(ره) و سپس جانشین صالح ایشان حضرت آیت ا... خامنه ای (مد ظله العالی) باعث شد تا آنها بویژه در غرب آسیا برای مقابله با استکبار آمریکا روحیه و انگیزه پیدا کنند.بدین ترتیب هسته های مقاومت در فلسطین لبنان، عراق، یمن و بحرین و برخی از دیگر از کشورها شکل گرفتند و به مقابله با سلطه گری و چپاول آمریکا و متحد پلیدش رژیم صهیونیستی پرداختند.                                                                                                                  

سلام بر روان پاک روح خدا ، سلام بر آن که بیداری را به ما هدیه داد  آزادی را برای مان به ارمغان آورد ما را به وادی استقلال برد و جمهوری اسلامی را به ما ارزانی بخشید.                                                                                            

روز 13آبان  یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران نفش اساسی داشت.                                                                                                                                  

 

سیزدهم آبان به همه ی مستضعفان آموخت که میتوانند چپاول گران را به زباله دان تاریخ بسپارند. سیزدهم آبان به مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت آزادانه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید به نماز بایستند. تنها در برابر (الله) به کرنش و سجود بنشینند و جز او همه را طرد کنند. واقعه ی سزدهم آبان به دل های مومنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد .


خروج