1399/02/18

آغاز پذیرش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سراسر استان

اطلاعیه پیوستی

آغاز پذیرش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سراسر استان

داوطلبین می توانند برای ثبت نام به حوزه علمیه خواهران در گرگان و دیگر شهرستانها مراجعه نمایند.


خروج