1398/06/06 :: ٠٩:٢٤                                                                                                                                                                                                    

اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گلستان در آستانه هشتم شهريور

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گلستان در آستانه سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر اطلاعيه اي صادر كرد.

اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گلستان در آستانه هشتم شهريور

 


خروج