1398/08/08 :: ١٠:٣٩                                                                                                                                                                                                    

تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی"

این مراسم ساعت 9:30صبح از میدان شهرداری ـ خیابان شهدا _ چهارراه شهدا _ مصلی وحدت گرگان و همزمان در سراسر استان برگزار می شود.

تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان


خروج