1398/11/21

اطلاعیه راهپیمائی یوم الله بیست و دوم بهمن شهرستان گرگان

سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 10 صبح از چهارراه میدان تا سه راه بانک ملی

اطلاعیه راهپیمائی یوم الله بیست و دوم بهمن شهرستان گرگان


خروج